Potted Pantos

May 2015 at Leighton Buzzard Theatre

Leighton Buzzard Children's Mini Theatre performed Cindrella Aladdin Dick Whittington Jack and The Beanstalk Mini pantos